INTERGRAFIA – strategia, misja i wizja

I. DANE DOTYCZĄCE STOWARZYSZENIA INTERGRAFIA

Zarząd:

  • Sebastian Dudzik – Prezes
  • Adam Romaniuk – Wiceprezes
  • Darek Gajewski – Wiceprezes
  • Marcin Hajewski – Skarbnik
  • Anna Cichoń – Sekretarz
  • Mirosław Pawłowski – członek Zarządu
  • Andrzej Węcławski – członek Zarządu

Organ reprezentacji:

  • Irma Kozina
  • Agnieszka Cieślińska
  • Jakub Cikała

II. Krótki opis idei działania

Celem zawiązanego w 2016 roku Stowarzyszenia jest przede wszystkim kształtowanie kultury artystycznej i upowszechnianie działań twórczych w obszarze grafiki i pokrewnych jej dziedzin wykorzystujących w procesie twórczym wszelakie matrycowe strategie. Jednym z istotnych zadań jest więc szeroko rozumiana popularyzacja twórczości graficznej i działań jej pokrewnych w Polsce i poza jej granicami. Polega ona głównie na organizowaniu wystaw, tematycznych prelekcji, warsztatów, naukowych sympozjów, a także na wspieraniu istniejących już imprez graficznych (m.in. Triennale Grafiki Polskiej, festiwalu ArsGrafia).

Obok działalności o charakterze popularyzatorskim stowarzyszenie zakład również działalność badawczą i naukową. Jednym z pierwszych szerzej zakrojonych projektów w tym obszarze jest powołanie do życia Ośrodka badań, dokumentacji i popularyzacji grafiki artystycznej i strategii matrycowych w sztuce polskiej. W planach jest również przygotowanie edycji specjalistycznego periodyku poświęconego grafice i matrycy w sztuce.